Samen naar een mooie toekomst.

Omdat we met het toekomstige Woongebouw Alexandrium een belangrijke bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van de buurt, vinden we het belangrijk om de huidige bewoners bij onze plannen te betrekken en om alle belanghebbenden op de hoogte te houden van het verdere verloop.

Wil je mee nadenken over Woongebouw Alexandrium?

Op 2 december 2020 en 28 januari 2021 organiseerden we samen met de gemeente Rotterdam twee digitale informatieavonden. Tijdens die sessies hebben we toegelicht waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, en hebben we vragen van de omgeving beantwoord.

Dit is de agenda:

  • 2 December 2020: Informatieavond 1
  • 28 Januari 2021: Informatieavond 2
  • Maart 2021: Themasessies
  • April 2021: Ontwerp van het bestemmingsplan
  • Najaar 2021: Formele inspraak

Woongebouw Alexandrium: themasessies

Tijdens een derde bijeenkomst op 23 maart 2021 geven we omwonenden graag de kans om mee te praten over een aantal zaken. Om de avond gestructureerd en constructief te laten verlopen, delen we hem op in drie themassessies:

  • Thema 1: Wonen in Woongebouw Alexandrium
  • Thema 2: Een levendige plint op de begane grond en onderste verdiepingen
  • Thema 3: Openbare inrichting en aansluiting op de Semiramistuin
Naar de themasessies

Download alle info van de tweede informatieavond

Op donderdagavond 28 januari 2021 werd een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd. Daarin gingen we dieper in op een aantal thema’s die tijdens de eerste sessie ter sprake kwamen, zoals parkeren en verkeer. Bekijk hier het verslag, de vragen en antwoorden, en de presentaties:

Download alle info van de eerste informatieavond

Op 2 december 2020 organiseerden we een eerste informatieavond over de plannen voor het gebouw. Stefan Paeleman van Triple Living stelde zich voor. Edward Schuurmans, architect van KCAP, toonde beelden van het ontwerp van het gebouw, en projectmanager Alexanderknoop Rob Out van gemeente Rotterdam vertelde meer over het proces vanuit de gemeente. Bekijk hier het verslag, de vragen en antwoorden, en de presentaties:

Blijf op de hoogte!

Wil je ons project op de voet volgen? Zorg ervoor dat je niets mist en schrijf je snel in op onze nieuwsbrief. Via deze weg delen we alle verslagen van de bewonersbijeenkomsten en vatten we de uiteindelijke behandeling in de gemeenteraad samen.