Samen naar een mooie toekomst.

Omdat we met het toekomstige Woongebouw Alexandrium een belangrijke bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van de buurt, vinden we het belangrijk om de huidige bewoners bij onze plannen te betrekken en om alle belanghebbenden op de hoogte te houden van het verdere verloop.

Wil je je mening geven? Hou onze agenda in de gaten!

In de winter van 2020 en 2021 organiseren we samen met de gemeente twee (digitale) bewonersavonden, waar we dieper ingaan op de plannen. Tijdens die sessies lichten we toe waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en beantwoorden we vragen van de omgeving.

Later in het proces, wanneer de plannen concreter worden, gaan we met omwonenden in gesprek over de inrichting van de plint én de inrichting van het groen rondom het gebouw. We overleggen ook met de leden van de gebiedscommissie.

Dit is de voorlopige agenda:

  • 2 December 2020: Informatieavond 1
  • 28 Januari 2021: Informatieavond 2
  • April 2021: Ontwerp van het bestemmingsplan
  • Najaar 2021: Formele inspraak

Bekijk de presentaties van de tweede digitale bewonersavond

Op donderdagavond28 januari 2021, organiseerden we samen met de gemeente Rotterdam een tweede informatiebijeenkomst voor omwonenden. Daarin gingen we dieper in op een aantal thema’ die tijdens de eerste sessie ter sprake kwamen, zoals parkeren en verkeer. Heb je de sessie gemist? Bekijk dan hier de presentaties van de avond. Het verslag volgt snel.

Eerste bewonersavond gemist? Lees hier het verslag.

Op 2 december 2020 vond de eerste informatieavond over Woongebouw Alexandrium plaats. Tijdens die digitale infosessie kregen de aanwezigen een eerste indruk van de plannen die er momenteel bestaan voor Hoofdweg 480-490.

Blijf op de hoogte!

Wil je ons project op de voet volgen? Zorg ervoor dat je niets mist en schrijf je snel in op onze nieuwsbrief. Via deze weg delen we alle verslagen van de bewonersbijeenkomsten en vatten we de uiteindelijke behandeling in de gemeenteraad samen.