Schrijf je in voor een van de 3 themasessies!

Op 2 december 2020 en 28 januari 2021 organiseerden we samen met de gemeente Rotterdam twee digitale informatieavonden. Tijdens die sessies hebben we toegelicht waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, en hebben we vragen van de omgeving beantwoord.

Binnenkort organiseren we een derde bijeenkomst waarin we omwonenden graag de kans geven om mee constructief na te denken over een aantal zaken. Om de avond gestructureerd te laten verlopen zodat we samen tot conclusies kunnen komen, delen we de derde bijeenkomst op in drie themassessies.

De inschrijvingen voor de thema-avond op 23 maart 2021 zijn afgerond. Het verslag wordt weldra op deze site gepubliceerd.

Thema 1: Wonen in woongebouw Alexandrium

We hebben met de gemeente Rotterdam afgesproken dat 50% van de woningen bestemd wordt voor het middenhuursegment, omdat daar in Rotterdam een grote vraag naar is. De gemeente heeft in 2019 Actieplan Middenhuur vastgesteld om de bouw voor deze doelgroep te stimuleren.

Behalve kwaliteitsvolle woningen in het middensegment komen er in het gebouw nog veel andere woningen voor verschillende doelgroepen, en een aantal gemeenschappelijke ruimten waar bewoners van het gebouw activiteiten met elkaar kunnen ondernemen. Ook de daktuin is toegankelijk voor de bewoners.

In de parkeergarage van het gebouw komen oplaadplekken voor elektrische auto’s en er is ruimte voor 10 deelauto’s. Daarnaast komt er een grote gemeenschappelijke fietsenstalling waar ook ruimte is voor bijvoorbeeld bakfietsen.

Wilt u meer weten over de woningen in het plan en welke voorzieningen er nog meer komen voor de bewoners of heeft u zelf ideeën daarover, schrijf u dan in voor deze themasessie.

Thema 2: Een levendige plint op de begane grond en onderste verdiepingen

Zowel de gemeente als Triple Living willen dat de benedenverdieping van het gebouw aan alle straatkanten functies krijgt die bijdragen tot een fijne en veilige beleving in de buurt. Dat het gezondheidscentrum ook in de nieuwe plannen terugkeert, staat al vast, maar er is ook ruimte voor nieuwe functies, zoals bijvoorbeeld een apotheek. In deze sessie kunnen we meer vertellen over de plannen voor het gezondheidscentrum, maar we luisteren ook graag naar wensen en ideeën uit de buurt.

Momenteel wordt er gedacht aan een brasserie aan de zijde van het park, met een buitentterras met uitzicht op het park. Misschien kan dat gecombineerd worden met functies voor de buurt, zoals bijvoorbeeld een vergaderruimte of een biljart. We horen graag welke ideeën u daarover heeft.

Aan de kant van de Djeddalaan is er een ruimte die we nog niet hebben ingevuld. Daar zou een nieuw centraal pakketpunt kunnen komen, waar u pakjes kan ophalen of wegbrengen. Of het zou een sport- of bewegingsruimte kunnen worden, misschien wel gecombineerd met 1 van de functies in het gezondheidscentrum. Ook hier luisteren we graag naar uw ideeën.

Wilt u meer weten over de invulling van de plint of hebt u zelf ideeën, schrijf u dan in voor deze themasessie.

Thema 3: Openbare inrichting en aansluiting op de Semiramistuin

Als alles volgens planning verloopt, dan is het nieuwe gebouw pas eind 2024 of begin 2025 klaar. De bestrating en inrichting rond het gebouw gebeurt pas in de laatste fase van het project. Dat ligt dus nog ver af in de tijd. Toch hebben we vanuit het project al nagedacht over hoe het gebouw op het openbare gebied kan aansluiten.

Het plan is om de sloot naast het gebouw te verplaatsen waardoor het park doorgetrokken kan worden tot aan het gebouw. Zo hebben we de mogelijkheid om het park in deze hoek een betere en ruimere entree te geven, maar we creëren ook nieuwe ruimte in het park. Hoe kunnen we deze nieuwe plek in het park gebruiken en inrichten?

Ook de openbare ruimte aan de Hoofdweg, de Djeddalaan en het Akkabapad wordt opnieuw bekeken. Wij horen graag uw ideeen over deze herinrichting: waar moet absoluut rekening mee worden gehouden? Welke mogelijkheden en kansen ziet u voor bijvoorbeeld de beplanting en de inrichting van deze ruimte?

Bent u geïnteresseerd in het verbeteren van de Semiramistuin?  Hebt u ideeën voor activiteiten die vanuit de wijk ondernomen kunnen worden op de mogelijke nieuwe plek in het park? Woont u aan de Hoofdweg, Djeddalaan of het Akkabapad en hebt u ideeën over hoe de openbare inrichting van uw straat kan worden verbeterd? Schrijf u dan in voor deze themasessie.

Aanmelden is op dit moment niet meer mogelijk. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de bijeenkomst een e-mail met instructies voor de bijeenkomst.

Blijf op de hoogte!

Wil je ons project op de voet volgen? Zorg ervoor dat je niets mist en schrijf je snel in op onze nieuwsbrief. Via deze weg delen we alle verslagen van de bewonersbijeenkomsten en vatten we de uiteindelijke behandeling in de gemeenteraad samen.