Veelgestelde vragen over Woongebouw Alexandrium en de plannen voor de omgeving

Heb je een specifieke vraag over de toekomstplannen voor de omgeving? Wellicht vind je het antwoord op deze pagina. Om het je gemakkelijk te maken, hebben we heel wat terugkerende vragen over Woongebouw Alexandrium gebundeld in een handvol thema's: algemene vragen, het woongebouw, de omgeving, de planning en de werkzaamheden.

Algemeen

Waarom is deze woontoren nodig?

Momenteel is er in heel Rotterdam een tekort aan woningen. De komende jaren worden er daarom op meerder locaties in de stad woningen bijgebouwd. Zo wil de gemeente ook het leefklimaat in de stad verbeteren. De Gebiedsontwikkeling is één van de gebieden die de gemeente heeft aangewezen voor de creatie van nieuwe woningen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Rotterdam.

Hoe blijf ik geïnformeerd?

Als er nieuws is, dan lees je dat vrijwel meteen op deze website. Wie zich inschrijft op de nieuwsbrief onderaan deze pagina, krijgt een bericht wanneer er wat te melden is.

Wie is de ontwikkelaar?

De projectontwikkelaar van dit gebouw is het Belgische Triple Living. Het ontwerp is van de hand van het Rotterdamse architectenbureau KCAP.

Wat vindt de gemeente van dit plan?

Momenteel is er in heel Rotterdam een tekort aan woningen. De komende jaren worden er daarom op meerder locaties in de stad woningen bijgebouwd. Zo wil de gemeente ook het leefklimaat in de stad verbeteren. De Gebiedsontwikkeling is één van de gebieden die de gemeente heeft aangewezen voor de creatie van nieuwe woningen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Rotterdam.

 

Wordt er wel rekening gehouden met de omliggende wijk(en)?

Wij vinden het belangrijk om in goed contact met de buurt te staan. Op 2 december 2020 vindt een eerste informatieavond voor omwonenden plaats. Een tweede bijeenkomst volgt na nieuwjaar. Buurtbewoners worden via deze avonden geïnformeerd over de plannen en kunnen vragen stellen. Alle vragen worden na de bijeenkomt ook gedeeld in de FAQ op deze website en in de nieuwsbrief.

Is er nagedacht over de effecten voor mijn tuin/zon/uitzicht/etc.?

Bij de uitwerking van het ontwerp worden ook studies uitgevoerd om het effect van schaduw op bestaande woningen inzichtelijk te maken. Wat het uitzicht betreft, speelt ook het groen en de inrichting van de openbare ruimte een rol. Dit is ook onderdeel van de ontwerpopgave. Op de informatieavonden kunnen we dit nader toelichten.

Omgeving van het gebouw

Wat wordt bedoeld met ‘een maatschappelijke functie in de plint’?

We willen dat Woongebouw Alexandrium niet alleen een gebouw wordt waar mensen kunnen wonen. Voor ons is het ook belangrijk dat het gebouw echt onderdeel uit maakt van de omgeving. Op de begane grond van het gebouw is daarom ruimte voor gebruik met een maatschappelijke functie. Denk bijvoorbeeld aan het huidige gezondheidscentrum, maar we gaan ook graag het gesprek aan met de omgeving om te kijken welke mogelijke andere wensen er nog zijn. We vernemen graag op een van de informatieavonden wat de ideeën zijn van uit de omgeving.

Wat zijn de gevolgen voor de aanliggende Semiramistuin?

We hebben studies gedaan naar de aansluiting van het gebouw op de Semiramistuin, de verbetering van de entree van de tuin en een groene herinrichting van het Akkabapad. Op de informatieavonden presenteren we je een stand van zaken.

Wat zijn de gevolgen voor het verkeer in de omgeving?

Het bouwplan moet voldoen aan de duurzame mobiliteitseisen van de gemeente Rotterdam. In onze plannen zetten we daarom in op het gebruik van openbaar vervoer, fiets en deelauto’s. Die oplossingen worden meegenomen in het ontwerp. Op de informatieavonden geven we meer informatie over de parkeeroplossing en verkeer-aantrekkende werking.

Hoort het gebouw bij de Alexanderknoop?

Onze plannen voor Woongebouw Alexandrium passen in de plannen van de gemeente Rotterdam. De Alexanderknoop is het gebied rond het winkelcentrum Alexandrium en OV-knooppunt Alexander. De gemeente wil de Alexanderknoop ontwikkelen tot hét centrum van Rotterdam Oost. Het doel is een levendig gebied te maken waarin het prettig wonen, werken, winkelen en recreëren is. Meer informatie over de gebiedsontwikkeling Alexanderknoop vind je op de website van de gemeente Rotterdam.
>> Meer over de woonvisie van Rotterdam
>> Meer over Gebiedsontwikkeling Alexanderknoop
>> Lees het Rotterdamse woningbouwakkoord

Is er ook nog ruimte om mee te denken over dit gebouw / de functie in de omgeving?

Op de informatieavonden kan je digitaal vragen stellen en je ideeën weergeven. Ook via deze website en de projectpagina van de gemeente heb je de mogelijkheid om je reacties op te sturen. Wij vinden het belangrijk om te weten wat er in de buurt speelt en wat de ideeën zijn. Maak dus vooral gebruik van de mogelijkheden.

Ik heb ideeën voor het gebouw. Is daar ruimte voor?

Op de informatieavonden kan je digitaal vragen stellen en je ideeën weergeven. Ook via deze website en de projectpagina van de gemeente heb je de mogelijkheid om je reacties op te sturen. Wij vinden het belangrijk om te weten wat er in de buurt speelt en wat de ideeën zijn. Maak dus vooral gebruik van de mogelijkheden.

Werkzaamheden

Wanneer wordt er gestart met de werkzaamheden?

Het is nog te vroeg om dat te kunnen zeggen. Eerst moeten alle vergunningen verstrekt zijn en moet het nieuwe bestemmingsplan zijn vastgesteld. Via deze website houden we je op de hoogte van het verdere verloop.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Wanneer er duidelijkheid is over of en wanneer we kunnen bouwen, geven we meer informatie over de werkzaamheden en de planning ervan.

Wie zal de werkzaamheden uitvoeren?

Dat is nog niet bekend.

Hoeveel overlast geeft de bouw voor de omgeving?

Wanneer er duidelijkheid is over of en wanneer we kunnen bouwen, geven we meer informatie over de werkzaamheden en de planning ervan. We zullen de buurt daarbij betrekken.

Wat doet de aannemer om de overlast te beperken?

Wanneer er duidelijkheid is over of en wanneer we kunnen bouwen, geven we meer informatie over de werkzaamheden en de planning ervan. We zullen de buurt daarbij betrekken.

Woongebouw Alexandrium

Welke voorzieningen komen er in het gebouw?

Het gebouw zal voornamelijk bestaan uit woningen. In totaal biedt het ruimte aan zo’n 350 appartementen. Een deel van het gebouw wordt ingericht met zogenaamde maatschappelijke functies. Het huidige zorgcentrum krijgt bijvoorbeeld opnieuw een plek. Aan de parkkant van het gebouw is er ruimte voor een nieuwe brasserie met een terras. Op de informatieavonden vernemen we ook graag vanuit de buurt welke ideeën er nog leven.

Hoe ziet het gebouw eruit?

Op deze website vind je meer informatie over de plannen. Op de informatieavonden kan er meer gedetailleerd op worden ingegaan.

Wat voor type woningen komen er?

In het gebouw bevinden zich ongeveer 350 woningen in een mix van verschillende woningtypen: maisonnettewoningen op de begane grond, studio’s, maar ook 2-, 3- en 4-kamerappartementen. Een groot deel van de woningen wordt aangeboden in het middeldure huursegment.

Wanneer komen de woningen beschikbaar?

Het is nog te vroeg om dat te kunnen zeggen. Eerst moet het bestemmingsplan, dat de bouw van dit project mogelijk maakt, vastgesteld worden. Via de website blijf je op de hoogte over het verloop van dit proces.

Hoe krijg ik meer informatie over de verschillende typen woningen?

Op dit moment is het nog te vroeg om dit te kunnen aangeven. Eerst moeten alle vergunningen verstrekt zijn en moet het nieuwe bestemmingsplan zijn vastgesteld. Via deze website houden we je op de hoogte van het verdere verloop.

Ik ben geïnteresseerd om in het gebouw te wonen, waar vind ik meer informatie?

Op dit moment is het nog te vroeg om dit te kunnen aangeven. Eerst moeten alle vergunningen verstrekt zijn en moet het nieuwe bestemmingsplan zijn vastgesteld. Via deze website houden we je op de hoogte van het verdere verloop.

Vanaf wanneer kan ik mij inschrijven om in het gebouw te wonen?

Op dit moment is het nog te vroeg om dit te kunnen aangeven. Eerst moeten alle vergunningen verstrekt zijn en moet het nieuwe bestemmingsplan zijn vastgesteld. Via deze website houden we je op de hoogte van het verdere verloop.

Vanaf wanneer kan ik in het gebouw wonen?

Op dit moment  is het nog te vroeg om dat te kunnen aangeven. Eerst moet het bestemmingsplan, dat de bouw van dit project mogelijk maakt, vastgesteld worden. Via deze website houden we je op de hoogte van het verdere verloop.

Planning en Proces

Waar staan we nu in het proces?

We hebben een voorlopige planning die op dit moment gericht is op de informatie-uitwisseling met de buurt en het verkrijgen van de vergunningen. Pas wanneer de gemeente het nieuwe bestemmingsplan heeft vastgesteld, weten we of en wanneer we kunnen bouwen, en hoe het uiteindelijke gebouw er uitziet.
Via deze site blijf je op de hoogte over het verloop van dit proces.

Hoe ziet het verdere proces eruit?

De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

  • Eind 2020: start informatieavonden voor de omgeving
  • Eerste helft 2021: vaststelling ontwerp bestemmingsplan en mogelijkheid tot inspraak
  • Tweede helft 2021: vaststelling bestemmingplan en mogelijkheid tot beroep

Kan ik invloed hebben op het resultaat?

Op de informatieavonden kan je digitaal vragen stellen en je ideeën weergeven. Ook via deze website en de projectpagina van de gemeente heb je de mogelijkheid om je reacties op te sturen. Wij vinden het belangrijk om te weten wat er in de buurt speelt en wat de ideeën zijn. Maak dus vooral gebruik van de mogelijkheden.

Wanneer kan ik mijn mening geven?

We nodigen je uit om voor, tijdens of na de informatieavonden  vragen te stellen en aan te geven wat je van de huidige plannen vindt.

Daarnaast kan je bij de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan en het bestemmingsplan door de gemeente, via  inspraak nog een keer formeel uw mening kenbaar maken.

Wanneer moet het gebouw af zijn?

Het is nog te vroeg om dat te kunnen zeggen. Eerst moeten alle vergunningen verstrekt zijn en moet het nieuwe bestemmingsplan, dat de bouw van dit project mogelijk maakt, zijn vastgesteld. Via deze website houden we iedereen op de hoogte van het verloop van dit proces.

Is het al zeker dat de toren er komt?

De gemeente Rotterdam en Triple-Living zien kansen om woningen te bouwen op deze locatie, maar om de bouw mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Pas na die wijziging kunnen vergunningen worden verstrekt.

Ik wil graag laten weten wat ik van het plan vind. Hoe kan ik dat doen?

We nodigen je uit om voor, tijdens of na de informatieavonden  vragen te stellen en aan te geven wat je van de huidige plannen vindt.

Daarnaast kan je bij de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan en het bestemmingsplan door de gemeente, via  inspraak nog een keer formeel uw mening kenbaar maken.

Wat doet u met de verhalen die u ophaalt bij omwonenden?

De gebiedsontwikkeling Alexanderknoop zet in op een prettig woon- en leefklimaat. Het is belangrijk dat de buurt daarin meedenkt. Zowel Triple-Living als de gemeente zijn geïnteresseerd in jouw ideeën en reacties.

Niet gevonden wat je zocht?

Stuur ons je vraag of opmerking door via het de contactpagina en we helpen je zo spoedig mogelijk verder.

Blijf op de hoogte!

Wil je ons project op de voet volgen? Zorg ervoor dat je niets mist en schrijf je snel in op onze nieuwsbrief. Via deze weg delen we alle verslagen van de bewonersbijeenkomsten en vatten we de uiteindelijke behandeling in de gemeenteraad samen.